Overgangsrecht verkorte loonbetaling AOW’ers

25 november 2015 | Door redactie

Per 1 januari 2016 wordt de loondoorbetalingsverplichting voor zieke AOW-gerechtigden verkort naar dertien weken. Er geldt wel een overgangsrecht van zes maanden.

Op 1 januari 2016 treedt de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Eén van de maatregelen uit deze wet is dat u het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemer straks nog maar maximaal dertien weken hoeft door te betalen. Maar let op, er geldt namelijk een overgangsrecht van zes maanden voor werknemers die vóór 1 juli 2016 de AOW-leeftijd bereiken en vóór 1 januari 2016 ziek zijn geworden (en dit na 1 januari nog steeds zijn). Voor hen geldt tot 1 juli 2016 nog de maximale loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Vanaf 1 juli 2016 geldt voor iedereen de nieuwe termijn van dertien weken.

Loondoorbetalingsperiode mogelijk nog verder teruggebracht

De verkorte loondoorbetalingsperiode van dertien weken geldt overigens in eerste instantie tot 2018. Daarna wordt bekeken of deze maatregel heeft gezorgd voor verdringing van niet-AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt. Is dit niet het geval, dan wordt de maximale loondoorbetalingsperiode nog verder teruggebracht, namelijk naar zes weken. In deze poster (tool) ziet u alle gewijzigde wet- en regelgeving rondom de AOW-gerechtigde werknemer overzichtelijk op een rij.