Snellere stijging AOW-leeftijd definitief

8 juni 2015 | Door redactie

De AOW-leeftijd ligt voor u al in 2021 op 67 jaar in plaats van in 2023. De Eerste Kamer is namelijk akkoord gegaan met het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Nu het wetsvoorstel (pdf) is aangenomen door de Eerste Kamer, zal de AOW-leeftijd vanaf 2016 elk jaar met drie maanden stijgen in plaats van twee maanden. Vanaf 2019, als de AOW-leeftijd op 66 jaar ligt, is de stijging jaarlijks vier maanden (zie tabel hieronder). Naast de snellere stijging, heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de overbruggingsregeling. Deze regeling biedt sommige mensen met een VUT of vroegpensioen een uitkering op minimumniveau als zij met een AOW-gat te maken krijgen. Dit is een inkomensterugval in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. 

Grootste impact voor 58- tot 64-jarigen

Vooral mensen tussen de 58 en 64 jaar zullen de nadelige gevolgen ondervinden van de snellere stijging van de AOW-leeftijd. Zij hebben immers de minste tijd om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Via het platform Wijzer in geldzaken – een initiatief van het ministerie van Financiën – kunt u voor werknemers de AOW-leeftijd bepalen en de hoogte van de eventuele overbruggingsuitkering berekenen2015-06-03 - Versnelde verhoging AOW-leeftijd.PNG