Versnelde verhoging AOW-leeftijd definitief

8 juni 2015 | Door redactie

De AOW-leeftijd is definitief verhoogd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd. Dat betekent dat de AOW-gerechtigde leeftijd al in 2021 op 67 jaar komt te liggen. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting.

Platform Wijzer in geldzaken – een initiatief van het ministerie van Financiën – meldt dat de snellere verhoging van de AOW-leeftijd de meeste impact heeft op mensen tussen de 58 en 64 jaar. Zij hebben immers de minste tijd gehad om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Op de website van Wijzer in geldzaken kunt u voor werknemers de AOW-leeftijd en de hoogte van een eventuele overbruggingsuitkering berekenen.
In de tabel hieronder ziet u hoe de AOW-leeftijd stapsgewijs sneller omhoog gaat de komende jaren.

Regeling overbrugt AOW-gat

De overbruggingsregeling biedt sommige mensen met een VUT of vroegpensioen een uitkering op minimumniveau als zij met een AOW-gat te maken krijgen. Dit is een inkomensterugval in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. De Tweede Kamer heeft eerder al ingestemd met een aanpassing van de overbruggingsregeling en nu de Eerste Kamer ook.
In het nieuwsartikel ‘AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld omhoog’ kon u al lezen dat de Tweede Kamer instemde met de versnelde verhoging.2015-06-03 - Versnelde verhoging AOW-leeftijd.PNG