Vóór 2023 geen wijziging van loon bij ziekte van AOW’er

22 februari 2022 | Door redactie

De duur van de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer gaat niet vóór 1 juli 2023 van 13 naar 6 weken. Dat is te lezen in een toelichting op een conceptvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2023.

Op 1 januari 2016 ging de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (artikel) in. In deze wet is onder meer geregeld dat een werkgever bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer het loon maar zes weken hoeft door te betalen (in plaats van de reguliere 104 weken). Wel bepaalde overgangsrecht dat de termijn voorlopig nog 13 weken zou zijn. Als uit een evaluatie zou blijken dat de ouderen niet voor verdringing op de arbeidsmarkt zorgen, zou de kortere termijn van zes weken kunnen gaan gelden. Inmiddels is de evaluatie geweest en is geconcludeerd dat de termijn naar zes weken kan. Eerder mikte het kabinet op invoering van de wijziging per 1 april 2021. UWV waarschuwde echter voor uitvoeringsproblemen bij de regels voor bestaande ziektegevallen. Nu is voorgenomen om de wijziging niet vóór 1 juli 2023 in te voeren.

Nog 13 weken loon bij arbeidsongeschiktheid

In het conceptvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2023 staat dat de termijn van zes weken niet zal gelden voor bestaande ziektegevallen. Dat betekent dat voor AOW-gerechtigde werknemers die al vóór de ingangsdatum ziek zijn, de termijn van 13 weken van toepassing blijft. Deze termijn betreft de duur van de loondoorbetalingsplicht (artikel), de re-integratieplichten, het opzegverbod tijdens ziekte én het recht op een Ziektewet-uitkering. Een AOW’er die zich op of na de ingangsdatum ziek meldt, moet wel genoegen nemen met de zes wekentermijn.

Samentelling van twee ziekteperioden

In de toelichting op het conceptwetsvoorstel wordt benoemd dat om te bepalen welke termijn van toepassing is, ook de regels voor het samentellen van ziekteperioden relevant zijn. Als twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, wordt dit gezien als één ziekteperiode. Als een werknemer enkele weken vóór 1 juli 2023 ziek wordt (en dus maximaal 13 weken het loon krijgt doorbetaald), herstelt binnen die 13 weken en vervolgens binnen vier weken zich weer ziek meldt, kan hij de termijn van 13 weken volmaken. 

Voor de status van personeelsgerelateerde wetsvoorstellen raadpleegt u het wettenoverzicht van Rendement. Voor deze pagina is een account nodig.