Wet voor wijziging AOW-leeftijd bij Tweede Kamer

18 juni 2019 | Door redactie

Het wetsvoorstel dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel moet laten stijgen, is ingediend bij de Tweede Kamer. Door dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar 67 jaar.

Het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd komt voort uit het pensioenakkoord dat de sociale partners onlangs zijn overeengekomen met het kabinet. In het voorstel is geregeld dat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 blijft vaststaan op 66 jaar en vier maanden, om vervolgens door te stijgen tot 67 jaar in 2024. Volgens de huidige wetgeving zou de AOW-leeftijd per 2020 met vier maanden omhooggaan en per 2021 al stijgen naar 67 jaar.

AOW-leeftijd gekoppeld aan levensverwachting

Volgens de nieuwe plannen wordt de AOW-leeftijd vanaf 2025 voor twee derde gekoppeld aan de levensverwachting. Voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt, moet een werknemer gemiddeld acht maanden langer doorwerken. Volgens de huidige plannen is de AOW-leeftijd vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting en zou de AOW-leeftijd voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt met één jaar omhooggaan. Voor 2023 en 2024 was al bekend dat de AOW-leeftijd niet verder zou stijgen, omdat de levensverwachting niet voldoende omhoog is gegaan.

Vergelijking van verhoging AOW-leeftijd

In de tabel hieronder ziet u de verhoging van de AOW-leeftijd volgens de huidige en de nieuwe plannen.

Jaar Huidige verhoging AOW-leeftijd AOW-leeftijd nieuw wetsvoorstel
2018 66 jaar 66 jaar
2019 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 4 maanden
2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden
2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden
2022 Koppeling aan levensverwachting  66 jaar en 7 maanden
2023 Koppeling aan levensverwachting  66 jaar en 10 maanden
2024 Koppeling aan levensverwachting  67 jaar
2025 Koppeling aan levensverwachting  Koppeling aan levensverwachting

De pensioenrichtleeftijd wijzigt door het wetsvoorstel niet en blijft tot en met 2024 68 jaar. Vanaf 2025 zal deze leeftijd bij stijging van de levensverwachting omhooggaan, vergelijkbaar met de systematiek van de verhoging van de AOW-leeftijd per 2025. De pensioenrichtleeftijd is de (reken)leeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de maximale toegestane fiscale opbouwruimte.

Ingangsdatum wetsvoorstel is 1 januari 2020

Het wetsvoorstel is vlot gepubliceerd en ingediend bij de Tweede Kamer, omdat de Tweede en Eerste Kamer hier vóór 1 juli 2019 over moeten stemmen. Dit is gedaan om een overgangsperiode van een half jaar te kunnen hanteren voordat het wetsvoorstel ingaat. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is namelijk 1 januari 2020. Eén van de maatregelen om de kosten van het wetsvoorstel te dekken, is de afschaffing van het jeugd-LIV per 2024.