Zieke werknemer met AOW krijgt 13 weken loon

19 maart 2015 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wet moet het voor uw onderneming aantrekkelijker en minder risicovol maken om werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienst te houden.

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zorgt ervoor dat u werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd meer tijdelijke contracten kunt geven en dat u het loon van een AOW’er geen 104 weken lang hoeft door te betalen. Een overzicht van de maatregelen uit de wet vindt u in het bericht ‘Wat verandert er door de Wet werken na AOW’.

Verkorting loondoorbetalingsplicht geëvalueerd

De Tweede Kamer heeft wel een aantal amendementen op het oorspronkelijke wetsvoorstel gemaakt. De belangrijkste is dat de loondoorbetaling niet wordt beperkt tot zes weken, maar tot 13 weken. U hoeft het loon van werknemers die de AOW-leeftijd al gepasseerd zijn bij ziekte dus geen twee jaar, maar een kwartaal door te betalen.
Na invoering van de wet worden de effecten ervan in de eerste twee jaren geëvalueerd. Daarbij wordt in elk geval onderzocht of de verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte naar 13 weken leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Regels voor tijdelijke contracten komen in de wet

Een andere aanpassing die de Tweede Kamer aan het wetsvoorstel aanbracht, is dat de mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal zes tijdelijke contracten te geven binnen een periode van maximaal 48 maanden, in de wet komt te staan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog geregeld dat dit alleen in de cao kon worden bepaald, maar dit is aangepast omdat niet alle werkgevers en werknemers gebonden zijn aan een cao.
Voordat de maatregelen in werking treden, moet eerst de Eerste Kamer nog met de wet instemmen.