Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er

Er zijn vele redenen waarom werkgevers graag oudere werknemers in dienst houden of nemen. Ze willen de kennis en ervaring van de werknemer nog niet missen of ze kampen met een krappe arbeidsmarkt, waardoor vacatures niet opgevuld worden.

Ook een werknemer kan belang hebben bij doorwerken. Sommige werknemers zijn vitaal en gepassioneerd over hun werk: die hebben nog helemaal geen zin om achter de spreekwoordelijke geraniums te gaan zitten. Soms is sprake van een financiële noodzaak: er is te weinig AOW en/of aanvullend pensioen opgebouwd voor een fijne oude dag. Wat de reden ook is: deze toolbox helpt u om samen met de AOW-gerechtigde werknemer goede keuzes te maken over stoppen of (door)werken.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er

  Maak goede keuzes bij doorgaan of stoppen

  Met deze toolbox maakt u de juiste keuzes bij het doorwerken of ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer. U vindt alles wat u moet weten over het einde van de arbeidsovereenkomst voor en na de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook leert u alles over de soepelere regels die gelden voor oudere werknemers. Daarnaast vindt u in de toolbox uitleg over wat u moet aanpassen qua salarisbetaling. Zo kunt u op een goede manier afscheid nemen van óf (blijven) samenwerken met een oudere werknemer.

 • 2

  Einde arbeidsovereenkomst op AOW-leeftijd

  Ontslag vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 03-11-2020

  Na een lange loopbaan kan een werknemer van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. Als hij zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is het wel de vraag wat er met zijn arbeidsovereenkomst gebeurt en of u hiervoor actie moet ondernemen.


  Langzamere stijging AOW-leeftijd

  Infographic AOW Publicatiedatum: 05-07-2023

  Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar 67 jaar.


  Voorbeeld pensioenontslagbeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 12-08-2019

  Spreek middels deze overeenkomst af, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.


  Wat is de pensioenleeftijd bij een pensioenontslagbeding?

  Vraag & Antwoord Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 03-07-2023

  Wij hebben in onze arbeidsovereenkomsten een pensioenontslagbeding, op basis waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar, welke leeftijd is dat? De AOW-gerechtigde leeftijd of de pensioendatum uit het pensioenreglement?


  Mogen wij een pensioengerechtigde sollicitant afwijzen op basis van zijn leeftijd?

  Vraag & Antwoord Discriminatie Publicatiedatum: 22-07-2019

  Momenteel hanteren wij als regel dat we geen pensioengerechtigde werknemers in dienst nemen. Mogen wij een pensioengerechtigde afwijzen op basis van zijn leeftijd of is er dan sprake van leeftijdsdiscriminatie?


  Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

  Tool AOW Publicatiedatum: 21-10-2019

  Bevestig de opzegging van de arbeidsovereenkomst aan uw werknemer. Hulp nodig? Gebruik dan deze voorbeeldbrief.


 • 3

  Doorwerken na AOW-leeftijd

  10 voordelen van werken met AOW-gerechtigde werknemers

  Nieuws AOW Publicatiedatum: 26-06-2023

  Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan zijn werkgever of hijzelf voorstellen om samen door te gaan. Voor zo’n AOW-gerechtigde werknemer gelden bijzondere regels die gunstig zijn voor de werkgever. Per 1 juli 2023 is nu ook de verkorting van de loondoorbetalingsplicht van 13 naar zes weken een feit.


  De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

  Verdiepingsartikel AOW Publicatiedatum: 26-06-2023

  Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers denken daarbij niet altijd aan een ouder persoon, ook omdat sommigen vooroordelen hebben. Zo zouden ouderen vaker en langer ziek zijn en zouden ze flexibiliteit missen. Of dit nu waar is of niet: voor AOW-gerechtigden gelden een aantal aparte, voordelige regels.


  Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

  Vraag & Antwoord Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 27-01-2023

  We hebben meerdere werknemers in onze organisatie die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken. Krijgen die allemaal pensioen? Wat is het verschil tussen AOW en pensioen precies?


  AOW-leeftijd bepalen

  Tool AOW Publicatiedatum: 02-01-2024

  Met deze online rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.


  Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd AOW-gerechtigde

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 26-06-2023

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.


  Hoge Raad: AOW’er geen transitievergoeding betalen mag

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 01-05-2018

  Werkgevers hoeven geen transitievergoeding te betalen aan werknemers die zij op of na het bereiken van de AOW-leeftijd ontslaan. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit geen leeftijdsdiscriminatie is.


 • 4

  Loondoorbetaling na AOW

  Salarisadministratie en werken na AOW

  Verdiepingsartikel AOW Publicatiedatum: 22-04-2022

  Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat werknemers ook na het bereiken van de AOW-leeftijd (deels) aan het werk blijven. Of ze dat nu doen uit financiële noodzaak of om gewoon lekker bezig te blijven, als uw onderneming ermee akkoord gaat dat ze na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken, heeft dat bepaalde gevolgen voor de manier waarop u ze in de salaris­administratie moet behandelen.


  Loonheffingen berekenen rond de AOW-leeftijd

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 15-08-2019

  Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, moet zijn werkgever op de goede manier de loonheffingen berekenen. Daarbij is doorslaggevend of de werknemer na zijn AOW-datum doorwerkt of niet.


  Ook AOW’er heeft nu recht op minimumloon

  Nieuws Minimumloon Publicatiedatum: 03-07-2015

  Sinds 1 juli 2015 moet u aan werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd ook minstens het wettelijk minimumloon betalen. Dat is één van de maatregelen die is geregeld in de Wet aanpak schijnconstructies.


  Hoelang heeft zieke AOW’er recht op loon in 2023?

  Nieuws AOW Publicatiedatum: 27-12-2022

  De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2023. In deze wet is onder meer overgangsrecht geregeld voor de loondoorbetalingstermijn bij zieke AOW-gerechtigde werknemers. Die termijn wordt komend jaar zes weken.


  Gevolgen pensioen bij doorwerken na AOW-leeftijd

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 21-10-2021

  Als u graag met werknemers wilt (blijven) werken die inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de invloed van de extra inkomsten op onder andere het pensioen van belang. Hoe kan de situatie worden geoptimaliseerd zodat werknemer en werkgever ook financieel beide het beste af zijn?


 • 5

  Meer informatie

  Ontslag in de praktijk

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Om een medewerker te ontslaan, is een werkgever gebonden aan veel regels. In de wet staan acht redelijke ontslaggronden opgenomen, die worden getoetst door UWV of de kantonrechter. Omdat de ontslaggronden niet konden worden gecombineerd, was er al snel veel kritiek. Daarom is op 1 januari 2020 de ‘cumulatiegrond’ (de i-grond) toegevoegd.

  Tijdens de training Ontslag in de praktijk worden alle negen gronden uitgebreid behandeld en leert u alles over de transitievergoeding.