AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is bedoeld als een basis van het pensioen, de zogenoemde eerste pijler, en is voor iedere ingezetene van Nederland, ongeacht de nationaliteit. De opbouw van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat een verzekerde in Nederland woont. Een volledige AOW-uitkering wordt in 50 jaar opgebouwd. Wie van die 50 jaar tien jaar in het buitenland heeft gewoond, bouwt een AOW-uitkering op van 80% van het maximum. 

De leeftijd waarop een verzekerde voor het eerst een AOW-uitkering kreeg, heeft decennialang op 65 jaar gelegen. Sinds 2013 gaat hij stapsgewijs omhoog. In 2023 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en tien maanden. In de uitwerking van het pensioenakkoord is de verhoging van de AOW-leeftijd afgezwakt

Nieuws

De AOW-gerechtigde werknemer in de loonheffingen

13-06-2024

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, verandert er het een en ander voor de aangifte loonheffingen. Zo blijft de werknemer wel verzeker...

10 voordelen van werken met AOW-gerechtigde werknemers

11-06-2024

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan zijn werkgever of hijzelf voorstellen om samen door te gaan. Voor zo’n AOW-gerechtigde werkne...

AOW’er mogelijk wapen tegen personeelstekort

22-02-2024

Het aantal mensen dat doorwerkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 236.000. Dat meldt...

Vragen over: OR & duurzame inzetbaarheid

14-02-2024

Per 1 januari 2024 is de AOW-gerechtigde leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Hoewel de AOW-leeftijd tot en met 2027 gelijk blijft, is aandacht...