Alle ins en outs van banenafspraak en quotum

Als de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten nog geen gesneden koek voor u is, kunt u de antwoorden op veel vragen terugvinden in een speciaal kennisdocument. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarin alle bijzonderheden van de wet voor u op een rij gezet.

13 maart 2015 | Door redactie

In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers in de private sector en de overheid de komende jaren vrijwillig 125.000 banen creëren voor arbeidsbeperkten. Dit is opgenomen in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. In het kennisdocument (pdf) vindt u antwoord op een aantal veelgestelde vragen over deze wet, zoals:

 • wat de banenafspraak inhoudt en de doelgroep van de banenafspraak;
 • om hoeveel banen per jaar het gaat;
 • hoe UWV de beoordeling van mensen met een arbeidsbeperking uitvoert;
 • of u zelf om een beoordeling door UWV kunt vragen;
 • hoe u erachter komt of iemand tot de doelgroep behoort;
 • hoe u erachter komt hoeveel extra mensen uit de doelgroep u in dienst moet nemen;
 • hoe u erachter komt of iemand niet langer tot de doelgroep behoort;
 • hoe u het doelgroepregister kunt raadplegen;
 • of inleenverbanden (zoals detachering en uitzendovereenkomsten) meetellen;
 • welke ondersteuning u van de gemeente en UWV kunt krijgen;
 • waar u informatie en hulp kunt vragen om mensen aan de slag te krijgen. 

Quotumheffing voor organisaties met minstens 25 werknemers

In 2016 wordt voor het eerst beoordeeld of de vrijwillige afspraak genoeg banen oplevert. Er wordt dan gekeken of er in 2015 9.000 banen zijn gecreëerd; 3.000 door de overheid en 6.000 door de markt. Is dit voor een bepaalde sector niet het geval, dan geldt daarvoor de quotumheffing. Die is alleen bedoeld voor organisaties met minstens 25 werknemers. In 2018 zullen pas de eerste heffingen worden opgelegd op basis van cijfers uit 2017.
In het volgende nummer van Bestuur Rendement, dat 24 maart bij abonnees op de mat valt, kunt u meer lezen over hoe u nu extra banen creëert binnen uw organisatie.