Banenafspraak levert drie voordelen op in 2017

11 november 2015 | Door redactie

Voor één werknemer kan uw organisatie in 2017 drie verschillende voordelen krijgen. Door de gefaseerde invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een arbeidsbeperkte werknemer loonkostensubsidie, premiekorting en lage-inkomensvoordeel met zich meebrengen.

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) wordt gefaseerd ingevoerd. Het wordt daardoor voor uw organisatie gunstig om in 2017 een arbeidsbeperkte werknemer in dienst te nemen die onder de doelgroep van de banenafspraak valt. Deze werknemer brengt dan namelijk onder voorwaarden drie voordelen met zich mee: premiekortingloonkostensubsidie en lage-inkomensvoordeel (LIV).

Harmonisering leidt tot premiekorting

Als uw organisatie tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 een werknemer in dienst neemt die onder de doelgroep van de banenafspraak valt, krijgt u voor hem:

  • € 2.000 premiekorting op basis van de Wet harmonisering instrumenten Participatiewet. Deze wet moet wel nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.
  • Loonkostensubsidie (tool), omdat de werknemer niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Deze subsidie dicht het gat tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon.
  • Lage-inkomensvoordeel: dit is een tegemoetkoming die vanaf 1 januari 2017 geldt als uw organisatie een werknemer 100% tot en met 120% van het minimumloon betaalt. Dat geldt ook als uw organisatie een werknemer in dienst neemt die niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen, maar aan wie u wel het minimumloon uitbetaalt.

Zorg voor voldoende voorbereidingstijd

Als uw organisatie door het financiële voordeel van plan is om extra arbeidsbeperkte werknemers te werven, is het verstandig om op tijd in overleg te gaan over de extra faciliteiten en ondersteuning die zij mogelijk nodig hebben. Overleg hierover met de HR-afdeling en zorg ervoor dat het voor u duidelijk is wat er van u verwacht wordt.