Benut vernieuwd kennisdocument Quotumwet

29 oktober 2015 | Door redactie

Wilt u meer informatie over de Quotumwet, dan kunt u hiervoor een nieuwe versie van het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten raadplegen. Aan deze tweede versie zijn nieuwe, veelgestelde vragen toegevoegd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid helpt met het kennisdocument werkgevers bij het vormen van personeelsbeleid rondom arbeidsbeperkten in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het kennisdocument geeft informatie over onder meer:

  • de afspraak uit het sociaal akkoord;
  • de doelgroep en het doelgroepregister;
  • om welke banen het gaat;
  • het monitoren van de extra geplaatste mensen met een arbeidsbeperking;
  • welke banen meetellen en welke niet;
  • ondersteuning aan werkgevers;
  • het verschil tussen de banenafspraak en de quotumheffing;
  • de quotumheffing.

Quotum arbeidsbeperkten komt voort uit Participatiewet

Per 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. Met de Participatiewet wil het kabinet zieken en arbeidsgehandicapten aan werk helpen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren voor de doelgroepen die vallen onder de Participatiewet. Dit staat in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Die wet regelt onder meer dat uw organisatie verplicht kan worden om een aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen.