Betere doorstroming voor werknemer met arbeidsbeperking

18 augustus 2022 | Door redactie

Het wordt makkelijker voor werknemers om over te stappen van een baan binnen een beschutte werkplek naar een baan met minder begeleiding. Nu is daarvoor nog een beoordeling door UWV nodig en dit werpt onnodige drempels op.

Werknemers met een arbeidsbeperking hebben vaak intensieve begeleiding nodig bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook kan het zijn dat de werkplek daarvoor aangepast moet worden. Deze werknemers doen beschut werk: zij krijgen via de gemeente betaald werk aangeboden in een aangepaste omgeving. Als dat goed gaat, kan zo’n werknemer doorstromen naar een baan met minder begeleiding, of misschien zelfs wel naar een reguliere baan. Daarvoor is nu nog een inhoudelijke beoordeling door UWV nodig. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wil dit versoepelen en de verplichte inhoudelijke beoordeling door UWV afschaffen.

Ook eenvoudig weer terug naar beschut werk

Het is de bedoeling dat de inhoudelijke beoordeling door UWV met ingang van 1 juli 2023 komt te vervallen. Een werknemer met een arbeidsbeperking die een baan heeft binnen beschut werk, kan dan eenvoudiger overstappen naar werk met minder begeleiding. Als de werknemer overstapt van beschut werk naar een baan binnen de Banenafspraak of misschien zelfs een reguliere baan, en dit blijkt toch niet goed te werken, dan is het eenvoudig om weer terug te vallen op beschut werk. Ook hiervoor is het niet nodig om een beoordeling te vragen bij UWV. Het voorstel tot wijziging van het Besluit advisering beschut werk ligt nu ter internetconsultatie. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen hierop tot 5 september 2022 online commentaar geven via de website van internetconsultatie.