Check eerst het doelgroepregister bij UWV

12 februari 2015 | Door redactie

Wilt u voor uw bv een arbeidsgehandicapte in dienst nemen om zo aan het quotum te voldoen? Check dan eerst of de sollicitant valt onder de doelgroep van de banenafspraak in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. U kunt hiervoor terecht bij UWV.

In het sociaal akkoord hebben werkgevers toegezegd om de komende tien jaar 125.000 extra banen te scheppen voor mensen met een handicap of ziekte. Dit wordt de banenafspraak genoemd. UWV houdt bij welke mensen onder deze banenafspraak vallen in het doelgroepenregister. Het gaat hierbij om:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV heeft geconstateerd dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening);
  • mensen met een gesubsidieerde baan: ID-baan (Instroom-Doorstroombaan) of een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden).

Op basis van de gegevens uit het doelgroepregister kan de overheid bepalen of de beloofde banen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Blijft het aantal banen achter, dan krijgt u mogelijk te maken met een quotumheffing per niet-ingevulde arbeidsplaats. U las hier al over in het bericht ‘Uitbreiding doelgroep quotum arbeidsbeperkten’.

Informatie opvragen met formulier

Als u informatie uit het doelgroepregister wilt opvragen, heeft u hiervoor het formulier ‘Aanvragen gegevens uit het doelgroepregister (docx)’nodig. U vult hier onder meer de loonheffingsnummers van uw bedrijfsonderdelen in. U ontvangt van UWV dan een overzicht van de burgerservicenummers (BSN) van werknemers van deze bedrijfsonderdelen die in het doelgroepregister staan. Van sollicitanten vult u het BSN in, waarna UWV laat weten of de sollicitant in het doelgroepregister staat. Uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers staan niet in het doelgroepregister, omdat UWV geen gegevens van deze werknemers heeft.

Gegevens pas per 1 mei geactualiseerd

De gegevens in het doelgroepregister zijn gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Voor de Wajong geldt 31 december 2013 als peildatum. Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens in het doelgroepregister regelmatig vernieuwd, zodat u een actueel overzicht heeft van de mensen die onder de banenafspraak vallen.