Check nu sollicitant voor Quotumwet online

11 november 2015 | Door redactie

Om te controleren of een bepaalde sollicitant meetelt voor de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, kunt u zijn of haar gegevens nu eenvoudig online checken in het doelgroepregister bij UWV.

Heeft u een werknemer met een arbeidshandicap in dienst of overweegt u deze in dienst te nemen, dan kunt u via de website van UWV zelf controleren of de (potentiële) werknemer (tool) in het doelgroepregister is opgenomen. Hiervoor moet u een account hebben bij het werkgeversportaal van UWV. Voorheen kon u met een e-mail met bijgevoegd aanvraagformulier informatie uit het doelgroepregister opvragen bij UWV. Nu kunt u het register dus zelf raadplegen. Ook werknemers en sollicitanten hebben de mogelijkheid om het register in te zien en te controleren of zij hierin zijn opgenomen.

Register wordt regelmatig ververst

Eerder kon u lezen welke groepen onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze vindt u allen terug in het landelijke register. UWV heeft het doelgroepregister in beheer en actualiseert dit regelmatig. De nieuwe werkwijze moet ertoe leiden dat werkgevers nog meer worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met de banenafspraak. Die aanpak is nodig: het lijkt er namelijk op dat werkgevers er niet in slagen voldoende arbeidsplekken voor arbeidsbeperkten te creëren. Uw bv kan dus vanaf 2017 verplicht worden om werkplekken voor deze doelgroep beschikbaar te stellen, op straffe van een boete in de vorm van een quotumheffing. Het quotum geldt voor uw bv als u 25 werknemers of meer in dienst heeft.