Doelgroepenregister voor arbeidsbeperkten

14 augustus 2014 | Door redactie

Om te achterhalen welke arbeidsgehandicapten binnen de baanafspraken vallen van de Participatiewet kunt u straks een speciaal register raadplegen. In het doelgroepenregister van UWV staan namelijk arbeidsgehandicapten opgenomen die kunnen werken, maar niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Voor deze mensen moeten werkgevers de komende jaren extra banen creëren, anders treedt een quotum in werking.

Als de gemeente straks vermoedt dat iemand onder de doelgroep van de banenafspraak valt, voert UWV een arbeidskundige beoordeling (op medische, sociale en gedragsaspecten) uit. Is de persoon in kwestie niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen, dan wordt hij in het doelgroepenregister opgenomen. U kunt straks bij UWV nagaan of een sollicitant of werknemer in het register staat. Het kan gebeuren dat een arbeidsgehandicapte op een gegeven moment niet meer voldoet aan de eisen die gelden voor de banenafspraken van de Participatiewet. Bijvoorbeeld omdat u investeert in zijn ontwikkeling, waardoor hij op een gegeven moment wel zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Om te voorkomen dat zo’n werknemer opeens niet meer meetelt voor het banenquotum, blijft hij nog enige tijd in het doelgroepenregister van UWV staan. Hoelang die periode duurt, moet nog worden bepaald. 

Uitzendkrachten tellen ook mee voor quotum

Werkgevers in de marktsector (inclusief de zorg) moeten de komende jaren 100.000 extra banen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid moet 25.000 extra banen creëren. Wordt deze doelstelling niet gehaald, dan komt er vanaf 2017 mogelijk een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Deze geldt dan alleen voor organisaties met minstens 25 werknemers. Gedetacheerde werknemers en uitzendkrachten zullen ook meetellen bij de bepaling of uw organisatie voldoet aan dit quotum. Werkgevers die niet aan het quotum voldoen, moeten bovendien vanaf 2018 een heffing betalen van € 5.000 per niet-ingevulde werkplek. Dit is geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten (pdf).

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!