Doelgroepregister moet sneller gevuld worden

3 juli 2015 | Door redactie

UWV blijkt in de praktijk maar weinig werkzoekenden toe te laten in het doelgroepregister van de Participatiewet. Wel kunnen mensen met een arbeidsbeperking sinds kort ook zelf om opname in het doelgroepregister vragen.

Het doelgroepregister is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de mensen met een arbeidsbeperking die onder de doelgroep van de zogenoemde banenafspraak vallen. In de praktijk komen echter maar weinig werkzoekenden voor opname in het register in aanmerking. UWV is namelijk nogal strikt bij het toetsen van arbeidsgehandicapten; wie – op welke manier dan ook – zelfstandig het minimumloon kan verdienen, komt er niet in.

Arbeidsgehandicapte kan eigen beoordeling vragen

Aan de andere kant moet het doelgroepregister in de toekomst sneller gevuld worden, aangezien mensen met een ziekte of handicap nu zelf een beoordeling van hun arbeidsvermogen kunnen aanvragen. Als ze hierna een indicatie banenafspraak krijgen, worden ze opgenomen in het doelgroepregister en tellen dus mee voor de banenafspraak. Dat kan een extra stimulans voor een werkgever zijn om juist deze werkzoekende aan te nemen.
Ook uw organisatie kan opvragen welke werknemers en sollicitanten in het doelgroepregister zijn opgenomen. Daarover las u al in het nieuwsartikel ‘Haal informatie uit het doelgroepregister’.