Doelgroepregister raadplegen in een notendop

5 juli 2016 | Door redactie

Voor uw organisatie is het waardevol om te weten welke werknemers en sollicitanten in het doelgroepregister van de banenafspraak staan en dus meetellen voor de Quotumwet. Rendement legt u in een notendop uit hoe u dit register raadpleegt.

Sommige werknemers vallen in de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, ook wel Quotumwet genoemd. In het doelgroepregister van UWV staat voor welke werknemers of sollicitanten een organisatie tegemoetkomingen kan krijgen, zoals premiekorting en de no-riskpolis. Werkgevers kunnen het doelgroepregister raadplegen op twee manieren:

  • Via het werkgeversportaal van UWV kunnen werkgevers online informatie opvragen uit het doelgroepregister. Dat kan met het burgerservicenummer van de werknemer of sollicitant of met het loonheffingennummer van de organisatie.
  • Vraagt uw organisatie de informatie liever per post aan, dan moet daarvoor een formulier van UWV gebruikt worden. Ook per post kan de informatie worden opgevraagd met het burgerservicenummer van de werknemer of sollicitant of met het loonheffingennummer van uw organisatie.

Informatie komt altijd per post

Of de gegevens uit het doelgroepregister nu online of via het formulier worden aangevraagd, werkgevers krijgen de informatie altijd per post. Vraagt uw organisatie de informatie aan met het loonheffingennummer, dan staan op het overzicht van UWV alle werknemers en sollicitanten, die in het doelgroepregister zijn opgenomen. Vraagt uw organisatie met een burgerservicenummer informatie aan, dan staat op de brief van UWV alleen informatie over deze ene werknemer of sollicitant.

Niet iedereen op overzicht per loonheffingennummer

Uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers zijn niet in dienst van de werkgever en zijn dus niet opvraagbaar op basis van een loonheffingennummer. Zij staan wel met hun burgerservicenummer in het doelgroepregister.

In de rubriek 'In een notendop' zet Rendement een wet, regel of proces voor u uiteen. In deze editie: het raadplegen van het doelgroepregister van UWV. 

 

Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.