Doelgroepregister Wet banenafspraak is online

Het doelgroepregister van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten staat sinds gisteren online. In dit register kunt u controleren of een sollicitant of werknemer tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.

6 november 2015 | Door redactie

Heeft u een werknemer met een arbeidshandicap in dienst of overweegt u deze in dienst te nemen, dan kunt u via de website van UWV zelf controleren of de (potentiële) werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Hiervoor moet u een account hebben bij het werkgeversportaal van UWV. Voorheen gold dat u met een e-mail met bijgevoegd aanvraagformulier informatie uit het doelgroepregister kon opvragen bij UWV. Nu kunt u het register dus zelf raadplegen. Ook werknemers en sollicitanten hebben de mogelijkheid om het register in te zien en te controleren of zij hierin zijn opgenomen.

UWV actualiseert doelgroepregister regelmatig

Eerder kon u lezen welke groepen onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze vindt u allen terug in het landelijke register. UWV heeft het doelgroepregister in beheer en actualiseert dit regelmatig. De nieuwe werkwijze moet ertoe leiden dat werkgevers nog meer worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met de banenafspraak.
Zoekt u naar meer informatie over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, dan kunt u hiervoor het kennisdocument van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken.