Doelstelling banenafspraak in 2020 net niet behaald

9 juli 2021 | Door redactie

Voor het eerst sinds de start van de banenafspraak in 2015 is de gezamenlijke doelstelling van de banenafspraak niet behaald. Hoewel de invloed van de coronacrisis hierop onduidelijk is, zal dit er zeker aan hebben bijgedragen, aldus demissionair minister Koolmees van SZW.

Lees ook het nieuwsartikel Geen werkgeversaanvraag doelgroepverklaring LKV

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2020 gepresenteerd. De banenafspraak houdt in dat werkgevers uit de markt- en overheidssector eind 2025 samen 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten hebben gerealiseerd.

Overheidssector blijft weer achter

De doelstelling om in 2020 voor 67.500 extra banen (ten opzichte van de nulmeting eind 2012) te zorgen, is met 66.097 extra banen net niet gehaald. Wel zijn – ondanks de coronacrisis – de meeste banen voor de doelgroep behouden. Dat de doelstelling niet behaald is, is met name te wijten aan de overheid, die ‘slechts’ 12.298 van de beoogde 17.500 extra banen heeft gerealiseerd. Inmiddels is dit het vijfde jaar op rij waarin de overheid de doelstelling niet heeft behaald. Werkgevers in het bedrijfsleven waren succesvoller: 53.799 extra banen tegenover 50.000 ten doel gestelde extra banen. Een nuance hierop is dat de private sector in 2020 minder extra banen heeft gecreëerd dan in de voorgaande jaren. In 2019 stond de teller al op 51.829 banen. Overheidswerkgevers hebben daarentegen iets meer dan de afgesproken toename van 2.500 banen over 2020 gerealiseerd.

Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak doorgeschoven

Door de demissionaire status van het kabinet acht de minister het niet wenselijk een eerder aangekondigd wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, aan te bieden aan de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel is opgenomen dat het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven in de banenafspraak vervalt. Omdat het ook nog niet duidelijk is wanneer het volgende kabinet aantreedt, is de minister van plan UWV en de Belastingdienst toestemming te geven om voor te sorteren op de verdere verlenging van de opschorting van de uitvoering van de quotumheffing tot 1 januari 2024. Het verbeteren van de banenafspraak en het dichterbij brengen van een inclusieve arbeidsmarkt komen hiermee in handen van het volgende kabinet.