Doelstelling banenafspraak ook in 2019 ruimschoots behaald

Werkgevers hebben in 2019 de doelstelling van de banenafspraak ruimschoots behaald. Dit komt vooral doordat werkgevers uit het bedrijfsleven opnieuw veel meer banen realiseerden. De resultaten van de overheidssector bleven wel achter.

3 juli 2020 | Door redactie

Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2019 in een brief aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De banenafspraak houdt in dat werkgevers uit de markt- en overheidssector eind 2025 samen 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten hebben gerealiseerd. Werkgevers hebben de doelstelling om in 2019 voor 55.000 extra banen te zorgen, met 61.615 extra banen ruim gehaald. Dat is met name te danken aan de werkgevers in het bedrijfsleven. Hun doel was vorig jaar 40.000 extra banen. Met 51.829 extra banen zaten zij hier, evenals voorgaande jaren, ruim boven. De overheid realiseerde 9.786 extra banen in 2019, terwijl de doelstelling 15.000 banen was. Hiermee haalde de overheid voor het vierde jaar op rij de doelstelling niet.

Wetvoorstel vereenvoudiging banenafspraak vertraagd

De staatssecretaris heeft onlangs een wetsvoorstel opgesteld om de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten te vereenvoudigen. In de Kamerbrief schrijft Van Ark dat dit wetsvoorstel vanwege de coronamaatregelen vertraging heeft opgelopen. Het kabinet maakt de komende maanden bekend of de geplande inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 haalbaar is. In het wetsvoorstel is opgenomen dat het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven in de banenafspraak vervalt.

Staatssecretaris deactiveert quotumheffing niet 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van dit wetvoorstel is al op 1 januari 2020 een wetsvoorstel ingegaan dat regelt dat de quotumheffing is opgeschort tot uiterlijk 1 januari 2022. De quotumheffing wordt toegepast als een sector het aantal afgesproken banen niet haalt, maar kan gedeactiveerd worden als werkgevers weer aan de doelstelling voldoen. De staatssecretaris schrijft dat zij geen reden zou zien om de quotumregeling voor de overheid te deactiveren.

Loonkostenvoordeel blijft ook na 2021 bestaan

Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, hebben recht op het loonkostenvoordeel (artikel). Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tijdelijke maatregel. In de wet staat dat alle LKV-bepalingen op een bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip, de zogenoemde horizonbepaling, vervallen. De inwerkingtreding van de horizonbepaling is vastgesteld op 1 januari 2021. Dat betekent dat werkgevers na die datum dus het recht op het LKV verliezen. Omdat de staatssecretaris dit onwenselijk vindt, zal zij de inwerkingtreding van de horizonbepaling per 1 januari 2021 schrappen. Ook wil zij met de Wet vereenvoudiging banenafspraak het LKV structureel maken.

Bijlagen bij dit bericht