Driedubbel voordeel door banenafspraak in 2017

2 november 2015 | Door redactie

In 2017 krijgt uw onderneming voor bepaalde werknemers maar liefst drie keer voordeel: loonkostensubsidie, premiekorting en lage-inkomensvoordeel. Dat komt door de gefaseerde invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL).

Door de gefaseerde invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) wordt 2017 een financieel gunstig jaar voor werkgevers die in dat jaar een werknemer in dienst nemen die onder de doelgroep van de banenafspraak valt. Voor zo’n werknemer krijgt uw onderneming namelijk onder voorwaarden drie voordelen: premiekorting, loonkostensubsidie en lage-inkomensvoordeel (LIV).

Premiekorting voor doelgroep banenafspraak

Als uw onderneming tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 een werknemer in dienst neemt die onder de doelgroep van de banenafspraak valt, krijgt u voor hem op basis van de Wet harmonisering instrumenten Participatiewet € 2.000 premiekorting. Deze wet moet wel nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.
Omdat de werknemer niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen, krijgt u ook loonkostensubsidie. Die subsidie dicht het gat tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon.

Pas per 1 januari 2018 anticumulatiebeginsel

Het nieuwe LIV is een tegemoetkoming die u krijgt als u een werknemer 100% tot en met 120% van het minimumloon betaalt. Ook dat is het geval als u een werknemer in dienst neemt die niet in staat om zelfstandig het minimumloon te verdienen, maar aan wie u wel het minimumloon uitbetaalt. Hoewel in de WTL (tools) een bepaling is opgenomen waarin staat dat u het LIV niet mag combineren met het nieuwe loonkostenvoordeel (LKV) – het zogenoemde anticumulatiebeginsel –  is dit in 2017 nog niet aan de orde. De premiekortingen worden immers pas per 1 januari 2018 vervangen door LKV’s. In 2017 kan uw onderneming dus driedubbel voordeel krijgen.