Eerste Kamer stemt in met Participatiewet

2 juli 2014 | Door redactie

Op dinsdag 1 juli is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Participatiewet. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen tot één regeling. Het doel van de Participatiewet is om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De wet treedt per 1 januari 2015 in werking.

Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde gisteren in met de Invoeringswet Participatiewet en de Wet maatregelen Wet werk en bijstand. Door de invoering van de Participatiewet vallen alle mensen die kunnen werken, maar nog niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, straks onder één regeling. Werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst nemen kunnen hiervoor loonkostensubsidie krijgen. Ook de Wet maatregelen Wet werk en bijstand heeft als doel om mensen die in een uitkeringssituatie zitten en kunnen werken, weer aan de slag te krijgen.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten

De komende jaren moet de overheid 25.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten realiseren en bedrijven in de marktsector voor 100.000 extra banen zorgen. Voor de marktsector is afgesproken dat er eind 2015 6.000 extra banen moeten zijn gerealiseerd ten opzichte van 2013. Halen zij dit aantal niet, dan komt er vanaf 2017 mogelijk – na overleg met de sociale partners en gemeenten – een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Werkgevers die niet aan het quotum voldoen, moeten dan in 2018 voor het eerst een heffing afdragen van € 5.000 per niet-ingevulde werkplek. Dit is geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten (pdf) die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Werkgevers met minder dan 25 werknemers hoeven niet aan het quotum te voldoen.

Arbeidsgehandicapten opgenomen in het doelgroepenregister

Om werkgevers duidelijkheid te geven over wie aan het begrip ‘arbeidsgehandicapte’ in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten voldoet, komt er een doelgroepenregister. Werkgevers kunnen straks bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister. In het doelgroepenregister worden alleen arbeidsgehandicapten opgenomen die in staat zijn om te werken, maar niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.