Eerste Kamer stemt in met Quotumwet

10 april 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet banenafspraak en quotum afgehamerd. Uw onderneming wordt hierdoor vanaf 2017 mogelijk verplicht om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, hangt af van de hoeveelheid extra banen voor arbeidsbeperkten die werkgevers in 2015 realiseren.

Zoals u in het bericht ‘Hoe staat het eigenlijk met de Quotumwet?’ al kon lezen moeten er in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten zijn gerealiseerd op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (pdf). In 2016 vindt het beoordelingsmoment plaats over het jaar 2015. Als blijkt dat werkgevers in de marktsector in 2015 minder dan 9.000 extra banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt het quotum in 2017 voor het eerst geactiveerd.

Quotum kan ook later nog in werking treden

Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel, maar een jaar later niet, dan kan het quotum alsnog in werking treden per 2018. Dit geldt ook voor de jaren daarna. Welke werknemers onder het quotum vallen, vindt u terug in de tool ‘Wie zijn precies arbeidsgehandicapt volgens de Quotumwet?’. Als het quotum van kracht wordt, gaat het alleen gelden voor ondernemingen met 25 of meer werknemers.

Quotumheffing per niet-vervulde werkplek

Heeft een werkgever op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet hij een quotumheffing betalen van € 5.000 per niet-vervulde werkplek. Deze heffing zal twee jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd worden. Dit blijkt uit een motie (pdf) die tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is aangenomen. Ook andere aspecten zullen bij de evaluatie worden betrokken, zoals het aantal extra banen dat is gecreëerd en de hoogte van de heffing.