Gevolgen wijzigingen Participatiewet

24 juni 2015 | Door redactie

Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel Harmonisering instrumenten Participatiewet wordt de doelgroep van de no-riskpolis en mobiliteitsbonus (premiekorting) per 1 januari 2016 uitgebreid. Ook wordt de bonus flink verlaagd. Het kan echter ook betekenen dat u voor een medewerker niet alleen loonkostensubsidie krijgt maar ook nog een mobiliteitsbonus.

Het wetsvoorstel Harmonisering instrumenten Participatiewet regelt dat de doelgroep van de mobiliteitsbonus (premiekorting) en no-riskpolis wordt uitgebreid naar alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Dat zijn Wajongers, mensen met een WIW/ID-baan of een WSW-indicatie en mensen uit de Participatiewet die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Mobiliteitsbonus verlaagd per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 wordt de mobiliteitsbonus echter ook een stuk lager: maximaal € 1.800 per jaar per medewerker voor maximaal drie jaar. Nu kunt u voor een Wajonger drie jaar lang maximaal € 7.000 per jaar korting krijgen. Voor Wajongers met loondispensatie krijgt u nu maximaal € 3.500 korting op de premies werknemersverzekeringen.

Een mobiliteitsbonus bovenop de loonkostensubsidie

Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat u straks voor de doelgroep van de banenafspraak naast loonkostensubsidie óók nog gedurende drie jaar een mobiliteitsbonus van maximaal € 1.800 per medewerker per jaar ontvangt. Nu krijgt u alleen een mobiliteitsbonus voor medewerkers die zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Ontvangt u voor een medewerker al een loonkostensubsidie, dan krijgt u voor hem dus geen mobiliteitsbonus. Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.