Haal informatie uit het doelgroepregister

25 februari 2015 | Door redactie

Voor werkgevers is het belangrijk om te weten of een werknemer of sollicitant meetelt voor de banenafspraak in het kader van de Quotumwet. Om hierachter te komen, kunt u het doelgroepregister van UWV raadplegen en gegevens opvragen.

In het sociaal akkoord hebben werkgevers beloofd om in de komende tien jaar 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is de zogenoemde banenafspraak. UWV houdt in het doelgroepregister (pdf) bij welke mensen onder de banenafspraak vallen. Het gaat om:

  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV heeft geconstateerd dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening);
  • mensen met een gesubsidieerde baan: ID-baan (Instroom-Doorstroom) of een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden).

Formulier invullen en gegevens per post ontvangen

U kunt informatie uit het doelgroepregister opvragen met het formulier ‘Aanvragen gegevens uit doelgroepregister (docx)’. U vult onder meer het loonheffingennummer van uw organisatie in. U ontvangt van UWV dan een overzicht van de burgerservicenummers (BSN) van werknemers van uw organisatie die in het doelgroepregister staan. Van sollicitanten vult u het BSN in, waarna UWV laat weten of de sollicitant in het doelgroepregister staat. Uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers staan niet in het doelgroepregister, omdat UWV geen gegevens van deze werknemers heeft. Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens in het doelgroepregister regelmatig vernieuwd, zodat u altijd een actueel overzicht heeft van de mensen die onder de banenafspraak vallen.

Quotumheffing voor niet-ingevulde arbeidsplaatsen

De overheid controleert in 2016 op basis van de gegevens uit het doelgroepregister of werkgevers op schema liggen om de beloofde extra banen voor arbeidsbeperkten te realiseren. Is dit niet het geval, dan moeten zij mogelijk een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats gaan betalen.