Helft cao’s heeft afspraak over arbeidsbeperkten

24 april 2015 | Door redactie

Nieuwe cao’s die in 2015 zijn afgesloten, bevatten steeds vaker afspraken over banen voor arbeidsbeperkten. Door voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, voorkomt uw werkgever een mogelijk boete moet in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Volgens werkgeversvereniging AWVN bevat de helft van de cao’s die in 2015 zijn afgesloten een afspraak in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Waarschijnlijk zal dit aantal in de loop van het jaar alleen maar toenemen. In 2014 waren zulke afspraken nog maar in een derde van alle cao’s terug te vinden.

Inwerkingtreding verplichte quotum zien te voorkomen

Door tijdig te beginnen met het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten – in de vaktool Doelgroepen van de Participatiewet vindt u een overzicht van de doelgroepen – krijgen werkgevers straks mogelijk niet de verplichting opgelegd om mensen uit deze groepen in dienst te nemen. Treedt het quotum wel in werking en heeft een werkgever op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet hij een quotumheffing betalen van € 5.000 per niet-vervulde werkplek.

Zet de inschakeling van arbeidsgehandicapten op de agenda

Ook uw OR kan een rol spelen bij de nieuwe wetgeving. In artikel 28 WOR staat namelijk dat u een zorgtaak heeft om de inschakeling van arbeidsgehandicapten in de organisatie te bevorderen. De mogelijke inwerkingtreding van het quotum geeft uw OR nu een goede reden op het onderwerp weer eens op de agenda te zetten.