Herbeoordeling Wajongers in 2018 vals alarm?

4 maart 2016 | Door redactie

UWV en het ministerie van SZW hebben geen opdracht gegeven voor het herbeoordelen van Wajongers vanaf 2018. Dat laat UWV weten naar aanleiding van een artikel in Trouw. Daarin geeft de vakbond van verzekeringsartsen aan dat Wajongers zouden moeten worden herbeoordeeld per 2018.

De vakbond van verzekeringsartsen, NOVAG, vindt een herbeoordeling nodig omdat er mensen zijn die een Wajong-uitkering krijgen die zelfstandig meer dan het bruto wettelijk minimumloon (tools) kunnen verdienen. De verzekeringsartsen die lid zijn van de vakbond, zijn vaak werknemer bij UWV en voeren de herbeoordelingen uit. Dit stond in een artikel in de krant Trouw en daardoor ontstond een hoop onrust.

Recht op Wajong-uitkering kan komen te vervallen

UWV heeft nu in een reactie laten weten dat er geen plannen zijn om Wajongers vanaf 2018 te gaan herbeoordelen. Een Wajonger mag wel zelf een verzoek tot herbeoordeling indienen. Daarnaast kregen Wajongers die meerdere jaren werken ook te maken met een herbeoordeling. Het recht op een Wajong-uitkering komt alleen te vervallen als de Wajonger zelfstandig meer dan 75% van het bruto wettelijke minimumloon kan verdienen. UWV laat ook weten dat als de regels in de toekomst veranderen, ze iedereen daarvan op de hoogte zullen stellen door middel van een uitgebreide brief bijvoorbeeld.

Premiekorting voor Wajonger

Neemt een werkgever een Wajonger in dienst, dan kan hij voor de Wajonger premiekorting ontvangen. Een Wajong-uitkering was bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen en daardoor niet (voldoende) konden werken.
Onder de Participatiewet (tools) is de Wajong aangepast. Volgens de nieuwe regels krijgen alleen de mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn een Wajong-uitkering. Is werken wel mogelijk, dan geeft de gemeente een bijstandsuitkering. Voor de oude Wajongers die wel kunnen werken, geldt dat zij hun uitkering behouden. Wel verandert de hoogte van de uitkering. Vanaf 1 januari 2018 is die maximaal 70% van het minimumloon.