Hoe staat het met het quotum arbeidsbeperkten?

19 april 2016 | Door redactie

Het is alweer een tijdje stil rondom het quotum voor arbeidsbeperkten. Dit betekent echter niet dat dit quotum van de baan is. De resultaten van de eerste officiële tussenmeting van de banenafspraak worden naar verwachting rond de zomer bekendgemaakt.

Uit de officiële tussenmeting moet blijken of werkgevers in de marktsector en de overheid apart van elkaar voldoende banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten. Als dit niet het geval is, kunnen werkgevers in 2017 voor het eerst te maken krijgen met een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Lukt het een werkgever niet om aan dit quotum te voldoen, dan moet hij in 2018 een quotumheffing betalen. Deze quotumheffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur per week. Het gaat bij het quotum dus niet om het aantal banen, maar om het aantal verloonde uren van werknemers met een arbeidsbeperking. Arbeidsplaatsen van minder dan 25,5 uur per week tellen mee naar rato.

Ingekochte uren tellen straks mogelijk mee voor quotum

Uitzendkrachten en gedetacheerden tellen mee voor het quotum bij de inlenende werkgever. Dit geldt ook voor werknemers die vanuit de Wet sociale werkvoorziening bij een werkgever gedetacheerd zijn. Werknemers die via de inkoop van een dienst (denk aan schoonmaakwerkzaamheden of de catering) bij een organisatie aan de slag zijn, tellen vooralsnog alleen mee bij hun formele werkgever. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat op dit moment onderzoeken of deze ingekochte uren kunnen meetellen voor het quotum bij de werkgever die de diensten inkoopt. Ook de resultaten van dit onderzoek worden rond de zomer bekend.