Hulp bij het naleven van de Participatiewet

2 oktober 2013 | Door redactie

De invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 heeft grote gevolgen voor werkgevers. Werkgevers moeten er immers voor gaan zorgen dat ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Een nieuwe site brengt in kaart over welke capaciteiten werknemers moeten beschikken om een bepaald beroep uit te kunnen voeren.

Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Participatiewet gaat in per 1 januari 2015’ moeten werkgevers samen met de overheid ervoor zorgen dat er in 2026 125.000 extra banen zijn voor mensen met een arbeidshandicap. Dat is een behoorlijke uitdaging. Veel werkgevers willen wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen, maar weten in de praktijk niet hoe. UWV registreert bijvoorbeeld bij Wajongers precies wat ze niet kunnen; werkgevers willen echter weten wat ze wel kunnen. Zo kunnen ze beter inschatten wat een Wajonger voor hun organisatie kan betekenen.

Capaciteiten die werknemers moeten bezitten

Om het werkgevers makkelijker te maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, is de website wijzijndeoplossing.nl in het leven geroepen. Hierop staan de definities van 4.000 beroepen (geïdentificeerd door het CBS) met een beschrijving van de capaciteiten die werknemers moeten bezitten om het werk uit te kunnen voeren. Werkzoekenden met een beperking kunnen hier ook zoeken naar vacatures. Op die manier moeten werkgevers en arbeidsgehandicapten elkaar snel kunnen vinden.