In 2017 geen quotum voor arbeidsbeperkten

14 juli 2016 | Door redactie

Werkgevers hoeven in 2017 geen minimumaantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. De eerste doelstelling van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is namelijk gehaald.

In de wet is vastgelegd hoeveel banen werkgevers in de periode 2013-2025 moeten creëren om te voorkomen dat de quotumregeling wordt geactiveerd. Die regeling verplicht een werkgever om een deel van het personeelsbestand uit werknemers met een arbeidsbeperking te laten bestaan (of jaarlijks per niet-ingevulde werkplek € 5.000 te betalen). Het quotum zou voor het eerst in 2017 kunnen gelden, maar dit gaat niet gebeuren, want uit de eerste officiële meting blijkt dat de werkgevers op koers liggen. Het doel voor 2015 (9.000 banen ten opzichte van 2013) is met 21.057 banen ruimschoots behaald.

Bedrijfsleven én overheid behalen banendoelstelling

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeert tot haar tevredenheid dat het eerste doel van zowel de marktsector (6.000 banen) als de publieke sector (3.000 banen) haalbaar is gebleken. Uit de ‘één-meting’ blijkt dat sinds de nulmeting er in het bedrijfsleven 15.604 banen zijn bijgekomen en binnen de overheid 5.453 banen zijn gerealiseerd. Van de gecreëerde banen worden er 12.277 ingevuld als inleenverband, waartoe ook de WSW-detachering behoort. Deze rekenmethode heeft veel kritiek gehad.
Eén baan betekent 25,5 arbeidsuren per week en niét één werknemer. Omdat sommige werknemers meer uren zijn gaan werken, is de stijging van het aantal werknemers lager dan de stijging van het aantal banen. Het aantal arbeidsbeperkten voor wie een baan is gerealiseerd, is namelijk gestegen met 13.847.

Ook banendoelstelling voor 2016 al deels behaald

In haar Kamerbrief benadrukt Klijnsma dat het werk voor de banenafspraak pas net is begonnen. De komende jaren moet het aantal banen blijven stijgen om te voorkomen dat de quotumheffing alsnog wordt ingevoerd. De volgende doelstelling is voor eind 2016: 20.500 banen (14.000 in het bedrijfsleven en 6.500 in de overheid). Met de huidige aantallen heeft het bedrijfsleven die doelstelling dus al behaald. De resultaten van 2016 worden in de zomer van 2017 bekend.