In 2017 mogelijk geen quotum arbeidsbeperkten

8 juli 2015 | Door redactie

Werkgevers uit de marktsector lijken zich voorlopig nog geen zorgen te hoeven maken over de quotumheffing. De marktsector heeft namelijk in 2013 en 2014 9.224 extra banen gecreëerd voor arbeidsbeperkten. Hiermee is de doelstelling uit de Quotumwet voor 2015 al behaald.

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten – ook wel bekend als de Quotumwet – is bepaald dat er aan het einde van 2015 9.000 extra banen voor arbeidsbeperkten moeten zijn bijgekomen ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013. Hierbij geldt een baan van 25,5 uur als één extra baan. De marktsector moet van de 9.000 banen 6.000 banen voor zijn rekening nemen en ligt volgens een tussentijdse meting van UWV met reeds 9.224 gerealiseerde banen ruim op schema. De overheidssector moet voor de overige 3.000 extra banen zorgen en is volgens de tussentijdse meting met 1.508 extra banen halverwege. In totaal staat de teller nu dus op 10.732 extra banen, waarvan 6.900 banen inleenverbanden zijn.

In 2016 zekerheid over quotumheffing in 2017

De eerste officiële meting vindt plaats in 2016. Als de huidige situatie onveranderd blijft, krijgt in ieder geval de marktsector nog geen last van een eventuele quotumheffing. Zou bij de meting in 2016 blijken dat in 2015 de doelstelling van 6.000 of 3.000 banen niet bereikt is, dan zou in 2017 voor het eerst een quotumheffing kunnen gelden voor de markt- of overheidssector.

Volgende doelstelling: 20.500 extra banen eind 2016

Hoewel de quotumheffing momenteel dus niet aan de orde lijkt, kan dit bij de meting in 2017 weer anders zijn. UWV meet dan of er in 2016 20.500 extra banen zijn gecreëerd ten opzichte van 1 januari 2013. In de jaren daarna wordt de lat steeds hoger gelegd. Dit moet uiteindelijk leiden tot 125.000 extra structurele banen voor arbeidsbeperkten.