In 2018 definitief geen quotum arbeidsbeperkten marktsector

3 juli 2017 | Door redactie

Werkgevers in de marktsector hebben in 2016 de banenafspraak ruimschoots behaald, waardoor zij volgend jaar niet te maken krijgen met een verplicht quotum voor arbeidsbeperkten. Overheidswerkgevers hebben de doelstelling van de banenafspraak niet gehaald.

De afspraak was dat de marktsector en de overheid in totaal 20.500 banen voor arbeidsbeperkten (tool) zouden realiseren ten opzichte van de nulmeting (peildatum: 1 januari 2013). Gezamenlijk (marktsector en overheid) hebben werkgevers de doelstelling van de banenafspraak gehaald. Eind 2016 waren er in totaal 22.554 banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd voor arbeidsbeperkten. Werkgevers in de marktsector en binnen de overheid worden echter afzonderlijk beoordeeld op hun inspanningen. Uit cijfers van de zogeheten tweemeting die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft doorgestuurd naar de Tweede Kamer blijkt dat overheidswerkgevers in 2016 ernstig tekort zijn geschoten.

Overheid heeft doelstelling banenafspraak niet gehaald

Ten opzichte van de nulmeting zijn er in de marktsector 18.957 extra banen gerealiseerd. De doelstelling voor deze sector was dat werkgevers 14.000 banen zouden creëren. Hiermee hebben zijde doelstelling van de banenafspraak dus ruimschoots gehaald. Zij hoeven zich volgend jaar dan ook geen zorgen te maken over een verplicht quotum voor arbeidsbeperkten.
Voor de overheid gold een doelstelling van 6.500 extra banen voor arbeidsbeperkten. Uit de tweemeting blijkt nu dat zij slechts 3.597 banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd. Zij hebben de doelstelling van de banenafspraak dus niet gehaald. Dit betekent dat het quotum voor arbeidsbeperkten voor deze sector volgend jaar wel in werking kan treden.

Quotum overheidswerkgevers niet definitief

Staatssecretaris Klijnsma geeft aan dat het kabinet het traject gaat inzetten om de quotumheffing voor de overheidssector te kunnen activeren. Dit wil niet zeggen dat het al vaststaat dat overheidswerkgevers volgend jaar te maken krijgen met een verplicht quotum voor arbeidsbeperkten. Het kabinet zal hierover eerst overleg voeren met de gemeenten en sociale partners. Voordat het quotum geactiveerd kan worden, moet het kabinet hiervoor een ministeriële regeling opstellen. Deze regeling moet uiterlijk 1 oktober 2017 gepubliceerd zijn om UWV en de Belastingdienst voldoende tijd te geven zich op het quotum voor te bereiden.