Informatie over Wet banenafspraak op een rijtje

9 maart 2015 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een kennisdocument gepubliceerd over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. U kunt hierin onder meer lezen wat de banenafspraak inhoudt en welke ondersteuning u van de gemeente en UWV kunt verwachten.

In het kennisdocument ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (pdf) vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Daarbij kunt u denken aan:

 • wat de banenafspraak inhoudt en de doelgroep van de banenafspraak;
 • om hoeveel banen per jaar het gaat;
 • hoe UWV de beoordeling van mensen met een arbeidsbeperking uitvoert;
 • of u zelf om een beoordeling door UWV kunt vragen;
 • hoe u erachter komt of iemand tot de doelgroep behoort;
 • hoe u erachter komt hoeveel extra mensen uit de doelgroep u in dienst moet nemen;
 • hoe u erachter komt of iemand niet langer tot de doelgroep behoort;
 • hoe u het doelgroepregister kunt raadplegen;
 • of inleenverbanden (zoals detachering en uitzendovereenkomsten) meetellen;
 • welke ondersteuning u van de gemeente en UWV kunt krijgen;
 • waar u informatie en hulp kunt vragen om mensen aan de slag te krijgen.