Inspiratie ter bevordering inschakeling arbeidsbeperkten

6 april 2018 | Door redactie

Veel werkgevers hebben moeite om ook werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede plek te kunnen geven binnen hun organisatie. Werkgeversvereniging AWVN heeft daarom ter inspiratie de Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven gelanceerd.

Op basis van artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR de taak om de inschakeling van arbeidsgehandicapten in uw organisatie te bevorderen. Werken er binnen uw organisatie nog (te) weinig arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt of ziet de bestuurder geen mogelijkheden voor plaatsing, dan kan de OR hem attenderen op de Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven van Werkgeversvereniging AWVN.

Inspiratie en informatie voor plaatsing arbeidsbeperkten

De bestuurder kan met de voorbeeldenbank inspiratie opdoen en informatie inwinnen om arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden of om eventueel de invulling van hun huidige functie te verbeteren. De database bevat artikelen, uitgewerkte praktijkverhalen, filmpjes en webpagina’s van of over inclusieve organisaties. Er zijn verschillende filtermogelijkheden om een selectie te maken in de voorbeelden, bijvoorbeeld per arbeidsmarktregio of sector.

In 2025 in totaal 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord van 2013 is bepaald dat er eind 2025 in de marktsector 100.000 extra banen gecreëerd moeten zijn voor mensen die vanwege een beperking niet zelf in staat zijn het minimumloon (tool) te verdienen. In dezelfde periode (2015-2025) moeten er bij de overheid nog eens 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij komen. In totaal gaat het dus om 125.000 extra banen. Dit minimumaantal wordt ook na 2025 gehandhaafd. Voor de overheidssector geldt een quotum om deze doelstellingen te realiseren.