Kamer akkoord met wijzigingen Participatiewet

3 november 2016 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de Participatiewet. De Eerste Kamer is nu aan zet en moet gaan beslissen of de nieuwe regels voor de loonkostensubsidie en de no-riskpolis inderdaad doorgevoerd zullen worden.

Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel om de Participatiewet te wijzigen, veranderen de regels voor het bepalen van de loonwaarde voor loonkostensubsidie. Er wordt dan een forfaitaire loonwaarde ingevoerd van 50% van het wettelijk minimumloon voor de eerste zes maanden van de dienstbetrekking en de loonwaarde van werknemers hoeft niet meer jaarlijks opnieuw bepaald te worden.

No-riskpolis kent geen einddatum meer

De Participatiewet moet door de wijzigingen eenvoudiger worden, waardoor de drempel om arbeidsbeperkte werknemers aan te nemen voor werkgevers lager wordt. Vorige week voerde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog een nieuwe maatregel in om dat doel te bereiken: de no-riskpolis wordt structureel ingezet. De einddatum van 2020 komt dus te vervallen.