Komt het quotum arbeidsbeperkten er toch aan?

19 augustus 2015 | Door redactie

De Quotumwet is misschien toch dichterbij dan verwacht. Vanuit de Tweede Kamer worden er namelijk vraagtekens geplaatst bij de berekening van het aantal gecreëerde banen voor arbeidsbeperkten tot nu toe. Staatssecretaris Klijnsma van SZW liet eerder weten dat de marktsector het afgesproken aantal van 6.000 banen al ruimschoots zou hebben behaald.

De staatssecretaris heeft bij de tussenstand ook arbeidsgehandicapten meegeteld die gedetacheerd zijn vanuit een sociale werkplaats. Volgens D66 is er sprake van creatief boekhouden, aangezien deze arbeidsbeperkten al een baan hadden. Ook stelt de partij dat gedetacheerden vanuit de sociale werkplaats op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten niet zomaar meegeteld mogen worden. Als deze mensen buiten beschouwing worden gelaten, zijn nog maar 4.000 arbeidsgehandicapten aan het werk geholpen. De Tweede Kamer wil daarom graag zo snel mogelijk met de staatssecretaris in debat, maar die heeft al laten weten vast te houden aan haar eigen rekenmethode

Quotumheffing om voldoende banen af te dwingen

Om arbeidsbeperkten een kans op de arbeidsmarkt te geven, heeft de staatssecretaris met werkgevers in de marktsector afgesproken dat in de periode 2013-2015 minstens 6.000 extra banen voor deze doelgroep gecreëerd moeten worden. Anders treedt in 2017 de quotumheffing in werking, om zo door middel van boetes voldoende banen af te dwingen. De staatssecretaris liet de Tweede Kamer weten dat de marktsector in 2013 en 2014 al 9.224 banen had gecreëerd. Het quotum leek daarmee voorlopig dus van de baan.