Meer duidelijkheid rondom de Participatiewet

17 januari 2013 | Door redactie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij schetst hoe de Participatiewet uit het regeerakkoord vorm moet krijgen. Ze wil haar wet in het voorjaar indienen en per 1 januari 2014 in werking laten treden.

Zoals u vorig jaar al in het bericht ‘Verplicht arbeidsgehandicapten op de payroll’ kon lezen, staat in het regeerakkoord van VVD en PvdA het voornemen om een quotum in te stellen voor het tewerkstellen van werknemers met een arbeidshandicap. Als uw onderneming 25 werknemers of meer heeft, moet minstens 5% van het personeel in de toekomst uit arbeidsgehandicapten bestaan. Inmiddels is er een brief met de contouren van de Participatiewet (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd die iets meer duidelijkheid geeft over de invulling van deze plannen.

Rekenwijze voor quotum is nog niet bekend

In de nog te ontwerpen Participatiewet worden bepaalde onderdelen uit de gesneuvelde Wet werken naar vermogen (WWNV) hergebruikt. Voor de verdere uitwerking werkt het kabinet nauw samen met gemeenten, UWV, de sociale partners en andere partijen die bij dit onderwerp betrokken zijn. Het uitgangspunt is dat er één regeling komt waar alle arbeidsgehandicapten onder vallen. De hoofdpunten op een rijtje:

  • Alleen volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren komen vanaf 1 januari 2014 nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Uit de brief aan de Tweede Kamer blijkt dat dit geen gevolgen heeft voor de huidige Wajongers en WSW'ers. Zij worden niet herkeurd.
  • Wie niet meer in aanmerking komt voor een uitkering, moet – met hulp van de gemeente – een baan vinden bij een ‘gewone’ werkgever. Gemeentes kunnen hierbij instrumenten als een jobcoach, werkplekaanpassingen en de no-riskpolis inzetten. Het systeem van loondispensatie dat nu in de Wajong bestaat, gaat straks voor alle arbeidsgehandicapten gelden.
  • Het quotum moet ervoor zorgen dat er daadwerkelijk banen in reguliere ondernemingen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Er is nog niet bekend hoe de berekening van het vastgestelde aantal arbeidsgehandicapten plaatsvindt, bijvoorbeeld of dit op basis van dienstverbanden, FTE’s of verloonde uren gebeurt. Het ziet ernaar uit dat werkgevers zes jaar de tijd krijgen om zich voor te bereiden en de werknemers daadwerkelijk te vinden.

Participatiewet moet per 2014 van kracht worden

Op 30 januari gaat de Tweede Kamer over deze contouren van de Participatiewet in overleg. De ministerraad wil het complete wetsvoorstel Participatiewet dit voorjaar bij de Tweede Kamer indienen. Vóór die tijd zal de Raad van State er ook nog advies over geven. De wet moet op 1 januari 2014 van kracht worden.