Ministerraad akkoord met Participatiewet

8 april 2013 | Door redactie

De ministerraad heeft ingestemd met de Participatiewet van staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het wetsvoorstel is nu naar de Raad van State gestuurd voor advies. Ondertussen is de staatssecretaris nog steeds in gesprek met verschillende partijen over de nadere invulling van de wet.

Staatssecretaris Klijnsma heeft het wetsvoorstel voor de Participatiewet in stilte aan de ministerraad voorgelegd omdat zij nog overleg voert over de vormgeving en invulling van de wet. De ministerraad heeft het wetsvoorstel wel goedgekeurd. In de Participatiewet worden de Wet sociale werkvoorziening, de Wajong en de Wet werk en bijstand samengevoegd. Met deze nieuwe wet moeten zo veel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk worden gehouden.

Advies gevraagd aan Raad van State

Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. De Raad wil begin mei een advies sturen naar de staatssecretaris. Klijnsma hoopt dat de Kamer de Participatiewet nog vóór het zomerreces in behandeling neemt. Zolang het wetsvoorstel bij de Raad ligt, is de precieze inhoud van het voorstel geheim.

Veel kritiek op de nieuwe Participatiewet

Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Ideeën welkom voor invulling Participatiewet’ heeft de Tweede Kamer veel vragen bij de nieuwe Participatiewet. Vooral het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten ligt onder vuur. Het is voor werkgevers niet gemakkelijk om dat quotum te behalen en als dat niet lukt, kunnen zij een fikse boete krijgen. Staatssecretaris Klijnsma overweegt daarom om flexibel om te gaan met het quotum. De sociale partners zijn ook in overleg over de Participatiewet en het quotum.