Ministerraad akkoord met Quotumwet

28 april 2014 | Door redactie

De ministerraad heeft afgelopen week ingestemd met de Quotumwet. Dit betekent dat werkgevers straks mogelijk de verplichting hebben om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dit geldt eerst nog collectief, maar als dit onvoldoende oplevert, op den duur ook voor individuele werkgevers.

Werkgevers in de marktsector moeten in 2014 en 2015 10.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd. In het bericht ‘Quotumwet arbeidsgehandicapten gepubliceerd’ heeft u eerder kunnen lezen dat eind 2015 het eerste meetmoment is. Hebben werkgevers dan nog niet voldoende banen gerealiseerd, dan kan per 2016 jaarlijks een verplicht quotum worden ingevoerd. Iedere werkgever is dan verplicht om een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Voldoet hij niet aan het quotum, dan loopt hij het risico op een boete.

Vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer

Nu de ministerraad heeft ingestemd met de Quotumwet gaat het eerst voor advies naar de Raad van State. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat de Tweede Kamer de Quotumwet vóór het zomerreces behandelt, vanwege de samenhang met de Participatiewet. Pas als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de Quotumwet zijn de wijzigingen een feit.
De Participatiewet is al aangenomen door de Tweede Kamer en treedt naar verwachting per 1 januari 2015 in werking. Hierover heeft u kunnen lezen in het bericht ‘Participatiewet aangenomen door Tweede Kamer'.