Mogelijk flexibel quotum bij Participatiewet

8 maart 2013 | Door redactie

Omdat het voor sommige werkgevers lastiger is dan voor andere om arbeidsgehandicapten werk te bieden, overweegt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om flexibel om te gaan met het quotum voor arbeidsgehandicapten. Een oplossing zou kunnen zijn dat een aantal werkgevers gezamenlijk gemiddeld het quotum halen.

In het bericht ‘Hoofdlijnen Participatiewet zijn bekend’ heeft u meer kunnen lezen over de plannen van staatssecretaris Klijnsma van SZW voor een quotumregeling om ten minste 5% arbeidsgehandicapten een baan te bieden. Op 12 februari 2013 heeft de Tweede Kamer zes moties aangenomen. Eén van die moties is om nog vóór de behandeling van de Participatiewet in de Tweede Kamer een hoofdlijnennotitie over de quotumregeling beschikbaar te stellen aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil bij de behandeling van de Participatiewet namelijk al wel weten hoe de quotumregeling uit de Quotumwet er in de praktijk gaat uitzien.

Voor quotum komt aparte wet

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel Participatiewet nog vóór het zomerreces aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Het wetsvoorstel voor de Quotumwet wordt pas in het najaar ingediend. Er komt dus een aparte wet voor het quotum. Het is de bedoeling dat het quotum op 1 januari 2015 ingaat en dat werkgevers vanaf die datum zes jaar de tijd krijgen om aan het quotum te voldoen. De Participatiewet moet op 1 januari 2014 ingaan.

Quotum niet voor iedere werkgever haalbaar

De Tweede Kamer maakt zich zorgen om het quotum arbeidsgehandicapten, omdat het voor de ene werkgever veel lastiger is om arbeidsgehandicapten een plek in de organisatie te bieden dan voor de andere werkgever. Staatssecretaris Klijnsma overweegt daarom om flexibel om te gaan met het quotum, bijvoorbeeld door toe te staan dat een groep werkgevers samen gemiddeld het quotum haalt. Ook wordt er mogelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende regio’s in het land, omdat de werkgelegenheid per regio nu eenmaal verschilt.