Mogelijk om arbeidsquotum na 2016 te activeren

13 september 2013 | Door redactie

Het quotum voor arbeidsgehandicapten kan na 2016 elk jaar ingevoerd worden. Dat blijkt uit de reactie van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van de Tweede Kamer. In het sociaal akkoord staat dat de quotumregeling kan worden geactiveerd als werkgevers in 2015 en 2016 niet 11.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd. Nu blijkt dat het quotum vanaf 2016 jaarlijks kan worden ingevoerd.

In het sociaal akkoord maakten de sociale partners afspraken over het vergroten van de werkgelegenheid van arbeidsgehandicapten. Daarover kon u al lezen in het bericht ‘Quotum arbeidsgehandicapten nog niet actief’. Werkgevers moeten in 2026 100.000 extra banen hebben gerealiseerd. Door deze afspraak werd de invoering van een (wettelijk) verplicht quotum – met bijbehorende boete – nog even uitgesteld.

Jaarlijkse evaluatie van garantstelling extra banen

In het akkoord werd wel afgesproken dat als er eind 2016 nog geen 11.000 extra banen beschikbaar waren voor arbeidsgehandicapten, het quotum alsnog kan worden geactiveerd. Uit een reactie van staatssecretaris Klijnsma op vragen van de Tweede kamer over de quotumregeling blijkt nu dat het quotum na 2016 jaarlijks kan worden ingevoerd. Ieder jaar wordt er bekeken of er genoeg banen voor arbeidsgehandicapten zijn gerealiseerd. Voldoen de werkgevers niet aan deze garantstelling, dan kan het kabinet – na overleg met de sociale partners – het quotum alsnog invoeren.

Wetsvoorstel quotumregeling wordt eind 2013 verwacht

Hoeveel arbeidsgehandicapten de werkgevers jaarlijks aan een baan moeten helpen, kon u lezen in het bericht ‘Realisatie van het quotum arbeidsgehandicapten’. De quotumregeling is nog niet uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dat voorstel volgt waarschijnlijk kort nadat de Participatiewet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat gebeurt vermoedelijk in november. Vorige week is het wetsvoorstel Participatiewet door de ministerraad goedgekeurd en voor advies naar de Raad van State verstuurd.