Nieuw voorstel voor quotum Participatiewet

24 januari 2014 | Door redactie

Onlangs heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een concept van de Quotumwet openbaar gemaakt, als aanvulling op de Participatiewet die meer arbeidsgehandicapten aan het werk moet helpen. Hiermee wordt een quotum ingesteld dat afhankelijk zal zijn van een aantal factoren.

De Participatiewet moet 1 januari 2015 van kracht worden. Afgesproken is dat werkgevers eerst zelf proberen om extra banen te realiseren voor arbeidsgehandicapten. In het regeerakkoord is een quotum van 5% opgenomen bij een personeelsbestand van minimaal 25 werknemers. Uit het concept van de Quotumwet (pdf) blijkt dat dit percentage niet vaststaat, maar als volgt wordt berekend:

((aantal banen nulmeting + baanafspraak cumulatief in jaar t) x gemiddelde aantal verloonde uren doelgroep) / (aantal werknemers jaar t totaal x gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer)

U kunt tot 8 februari uw mening over het concept geven via internetconsultatie.

Eind 2015 eerste meetmoment

Dit quotum treedt pas in werking als tijdens het eerste meetmoment eind 2015 blijkt dat het bedrijfsleven onvoldoende banen heeft gerealiseerd. Tot 2026 moeten er namelijk 100.000 extra banen zijn gecreëerd, zowel in de private als publieke sector, plus nog eens 25.000 bij de overheid. Eind 2015 moeten er al 10.000 extra banen zijn gecreëerd (5.000 in 2014 en 5.000 in 2015). Voldoet u als werkgever niet aan het quotum, dan bent u per niet ingevulde arbeidsplaats een heffing van € 5.000 verschuldigd. Dit is een nominale opslag op de basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het kabinet stuurt de Quotumwet vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer.