Online uw mening geven over deactiveren quotumheffing

16 oktober 2017 | Door redactie

Een spoedwetsvoorstel regelt het uitstel van de quotumheffing en de mogelijkheid om de heffing te deactiveren. De internetconsultatie van dit wetsvoorstel is opengesteld tot 6 november 2017.

Als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt door de Tweede en Eerste Kamer krijgen overheidswerkgevers – ondanks dat zij het aantal nieuwe banen voor arbeidsbeperkten uit de banenafspraak voor 2016 niet behaald hebben – in 2019 nog niet te maken met de quotumheffing. In het voorstel staat namelijk een jaar uitstel voor de heffing voor elke niet-ingevulde arbeidsplaats. De internetconsultatie voor het spoedwetsvoorstel staat open tot 6 november 2017.

Ook deactiveringsmogelijkheid in voorstel

In het wetsvoorstel is ook de zogenoemde deactiveringsmogelijkheid van de quotumregeling opgenomen. Die houdt in dat het quotum stopgezet wordt op het moment dat werkgevers gezamenlijk alsnog aan de banenafspraak voldoen. Op dit moment is het wetsvoorstel alleen van belang voor overheidswerkgevers, omdat werkgevers in de marktsector de doelstelling uit de banenafspraak voor 2016 wel behaald hebben. In komende jaren kunnen deze wijzigingen echter ook voor werkgevers in de marktsector van groot belang worden!