Onzekerheid over quotum arbeidsgehandicapten

11 september 2015 | Door redactie

Het is nog onduidelijk of in 2017 de Quotumwet in werking treedt. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf pasgeleden aan dat de marktsector goed op schema ligt met het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten, maar volgens verschillende partijen in de Tweede Kamer doet de staatssecretaris aan ‘creatief boekhouden’.

Om arbeidsbeperkten een kans te geven op de arbeidsmarkt hebben sociale partners afgesproken dat in de periode 2013-2015 minstens 6.000 extra banen voor deze doelgroep gecreëerd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan treedt in 2017 de Quotumwet in werking om zo voldoende banen af te dwingen. De staatssecretaris liet de Tweede Kamer onlangs weten dat de marktsector in 2013 en 2014 al bijna 10.000 banen had gecreëerd. Het quotum leek daarmee voorlopig dus van de baan

Discussie over rekenmethode banen arbeidsgehandicapten

Volgens verschillende fracties in de Tweede Kamer klopt de rekenmethode van de staatssecretaris niet en zijn er veel minder banen gecreëerd. De staatssecretaris heeft namelijk ook arbeidsgehandicapten meegeteld die gedetacheerd zijn vanuit een sociale werkplaats. Volgens D66 is er sprake van creatief boekhouden, aangezien deze arbeidsbeperkten al een baan hadden. Ook stelt de partij dat gedetacheerden vanuit de sociale werkplaats op basis van de wet niet zomaar meegeteld mogen worden. Als deze mensen buiten beschouwing worden gelaten, zijn nog maar 4.000 arbeidsgehandicapten aan het werk geholpen. De Tweede Kamer wil daarom graag zo snel mogelijk met de staatssecretaris in debat, maar die heeft al laten weten vast te houden aan haar eigen rekenmethode.