Participatiewet en banenafspraak weer simpeler

12 mei 2016 | Door redactie

De Participatiewet en de banenafspraak worden opnieuw vereenvoudigd. Alle extra banen die werkgevers hebben gecreëerd voor werknemers die ze inlenen vanuit een sociale werkplaats, gaan meetellen voor de banenafspraak.

Als het aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, gaan alle banen die werkgevers ingericht hebben voor mensen met een arbeidsbeperking meetellen voor de banenafspraak uit de Quotumwet. Oók banen via een detachering vanuit een sociale werkplaats: een zogenoemde WSW-detachering. Dat staat in een brief die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze maatregelen komen boven op een eenvoudiger systeem voor loonwaardebepaling bij loonkostensubsidie en een uitbreiding van de doelgroep van de banenafspraak

Herbezettingsvoorwaarde komt te vervallen

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten was een herbezettingsvoorwaarde opgenomen. Hierdoor zouden WSW-detacheringen alleen meetellen als gemeenten er beschut werk tegenover zouden stellen. Het realiseren van die beschutte werkplekken bleek echter nogal moeizaam te gaan, ondanks extra budget. Als uit onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat het gerealiseerde aantal beschutte werkplekken ver achter blijft bij de verwachtingen, gaat Klijnsma in de wet opnemen dat gemeenten verplicht worden om deze werkplekken aan te bieden.

Inkopende werkgever krijgt credits voor baan

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer ook een onderzoek gestuurd naar de mogelijkheden om ingeleende werkzaamheden door een arbeidsbeperkte werknemer bij de inlener mee te laten tellen voor de Quotumwet. Uit dit onderzoek blijkt dat er dan waarschijnlijk meer extra banen voor arbeidsbeperkte werknemers gecreëerd worden, maar de uitvoering ingewikkeld is. Meer onderzoek is dus nodig voordat deze maatregel ingevoerd kan worden.