Plan voor studieregeling in Participatiewet

20 februari 2014 | Door redactie

Jonge gehandicapten moeten straks een individuele toelage van de gemeente kunnen krijgen als ze een studie volgen. Voor mensen met een arbeidsbeperking wordt het op die manier gemakkelijker om een studie te volgen. Voor u als werkgever moet het de drempel wegnemen om jonge mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.

Tijdens de behandeling van de Invoeringswet Participatiewet heeft D66 een amendement ingediend om in de Participatiewet een studieregeling op te nemen voor jonge gehandicapten. De studietoelage die jonggehandicapten straks via de gemeente moeten kunnen aanvragen, ondersteunt deze jongeren bij het volgen van een opleiding. Mensen met een beperking kunnen namelijk vaak minder gemakkelijk een bijbaantje vinden en doen ook meestal langer over hun studie. Een studietoelage helpt deze mensen om hun opleiding af te ronden en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voorwaarden studieregeling in Participatiewet

Als werkgevers zien dat jonge gehandicapten met succes een studie hebben afgerond, zullen ze hen mogelijk eerder aannemen. D66 hoopt zo in elk geval de drempel bij werkgevers weg te nemen om arbeidsgehandicapten een baan aan te bieden. Voor de studieregeling wordt in totaal € 35 miljoen uitgetrokken, waarvan € 6 miljoen in 2015. De jonggehandicapte moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor de studieregeling in aanmerking te komen:

  • Hij is minimaal 18 jaar oud.
  • Hij is niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.
  • Hij heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming op basis van de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten). De WTOS biedt een financiële bijdrage in de kosten die verbonden zijn aan regulier voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en volwassenonderwijs).
  • Hij heeft geen eigen vermogen (zoals een huis, smartengeld of een letselschade-uitkering).

Het amendement van D66 kan op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen, maar over de volledige Invoeringswet Participatiewet moet nog worden gestemd.