Praktijkroute voor doelgroepregister geopend?

18 mei 2016 | Door redactie

Werknemers van wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden misschien rechtstreeks toegelaten tot het doelgroepregister van de Participatiewet. Op drie plekken testen arbeidsmarktregio’s met deze zogenoemde praktijkroute.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Participatiewet en Quotumwet vereenvoudigen. Eén van die vereenvoudigingen is het invoeren van de zogenoemde praktijkroute voor het doelgroepregister. Die houdt in dat alle werknemers van wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden toegelaten tot het doelgroepregister. Hun werkgevers kunnen daardoor gebruikmaken van voorzieningen zoals premiekorting, loonkostensubsidie en een jobcoach.

Gegevens over proef in najaar bekend

In drie arbeidsmarktregio’s wordt getest of er niet te veel mensen onder de doelgroep van de banenafspraak zullen vallen als de praktijkroute ingevoerd wordt. De resultaten van deze test zijn waarschijnlijk eind september 2016 bekend en worden dan naar de Tweede Kamer gestuurd. Toch stuurt de staatssecretaris al eerder het wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer. Als de testresultaten dan positief zijn, kan de praktijkroute al per 1 januari 2017 ingevoerd worden.

Meer vereenvoudigingen in aantocht

Naast de invoering van de praktijkroute komen er nog meer vereenvoudigingen aan. Staatssecretaris Klijnsma wil ook dat detacheringen vanuit een sociale werkplaats gaan meetellen voor de banenafspraak, dat er een forfaitaire loonkostensubsidie komt en dat de doelgroep van de banenafspraak wordt uitgebreid