Praktische invulling quotum gehandicapten

6 februari 2013 | Door redactie

Om ervoor te zorgen dat werkgevers aan het quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten kunnen voldoen, moeten de nodige maatregelen worden genomen. Onlangs heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier meer duidelijkheid over gegeven.

In het bericht ‘Hoofdpunten Participatiewet nader toegelicht’ heeft u kunnen lezen welke contouren staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor ogen heeft voor de Participatiewet. Eén van de opvallendste maatregelen uit deze wet is het quotum voor het tewerkstellen van werknemers met een arbeidshandicap. Als uw organisatie méér dan 25 werknemers heeft, moet minstens 5% van het personeel in de toekomst uit arbeidsgehandicapten bestaan. Werkgevers die zich niet aan het quotum houden, krijgen een boete van € 5.000 per werkplek.

Loondispensatie voor alle werknemers

Het quotum wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk – over een periode van zes jaar – ingevoerd. De regeling moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Daar staan wel de nodige maatregelen tegenover die het aannemen van werknemers met een handicap aantrekkelijker moeten maken voor uw organisatie. Daarbij kunt u denken aan de volgende (nieuwe en bestaande) prikkels:

  • Loondispensatie wordt in de toekomst mogelijk voor alle werknemers met een arbeidshandicap. Hierbij mag de werknemer minder dan het wettelijk minimumloon verdienen als hij ook verminderd productief is. Hij krijgt dan een loonaanvulling van de gemeente.
  • UWV en de gemeenten krijgen een rol bij het ondersteunen van werkgevers. Dit moet de administratieve rompslomp bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten binnen de perken houden.
  • De gemeente kan uw organisatie een jobcoach toewijzen die de arbeidsgehandicapte helpt tijdens en eventueel na het inwerktraject.
  • De no-riskpolis zorgt ervoor dat uw organisatie bij ziekte van de arbeidsgehandicapte zijn loon niet altijd hoeft door te betalen.
  • Uw organisatie draait niet zelf op voor werkplekaanpassingen voor de arbeidsgehandicapte, zoals een invalidentoilet of een traplift.
  • Uw organisatie kan nu al een mobiliteitsbonus krijgen voor arbeidsgehandicapte werknemers die bij uw organisatie aan de slag gaan. Deze bonus is dit jaar in de plaats gekomen van de premiekorting voor arbeidsgehandicapten. De bonus (die gewoon dezelfde vorm heeft als de oude premiekorting) bedraagt € 7.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Als een arbeidsgehandicapte met loondispensatie bij uw organisatie aan de slag gaat, bedraagt de bonus de helft.