Quotum arbeidsbeperkten nog niet van de baan

17 augustus 2015 | Door redactie

Er is flinke discussie ontstaan over de tussenstand van de banenafspraak die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs presenteerde. Verschillende fracties in de Tweede Kamer twijfelen aan de manier waarop de staatssecretaris het aantal nieuwe banen berekend heeft. Het is dus nog lang niet zeker of u in 2017 het quotum voor arbeidsbeperkten gaat ontlopen.

Om arbeidsbeperkten een kans op de arbeidsmarkt te geven, heeft de staatssecretaris met werkgevers in de marktsector afgesproken dat in de periode 2013-2015 minstens 6.000 extra banen voor deze doelgroep gecreëerd moeten worden. Anders treedt in 2017 de quotumheffing in werking, om zo voldoende banen af te dwingen. De staatssecretaris liet de Tweede Kamer weten dat de marktsector in 2013 en 2014 al 9.224 banen had gecreëerd. Het quotum leek daarmee voorlopig dus van de baan.

Gedetacheerden vanuit sociale werkplaats ook meegeteld
De staatssecretaris heeft echter bij de tussenstand ook arbeidsgehandicapten meegeteld die gedetacheerd zijn vanuit een sociale werkplaats. Volgens D66 is er sprake van creatief boekhouden, aangezien deze arbeidsbeperkten al een baan hadden. Ook stelt de partij dat gedetacheerden vanuit de sociale werkplaats op basis van de wet niet zomaar meegeteld mogen worden. Als deze mensen buiten beschouwing worden gelaten, zijn nog maar 4.000 arbeidsgehandicapten aan het werk geholpen. De Tweede Kamer wil daarom graag zo snel mogelijk met de staatssecretaris in debat, maar die heeft al laten weten vast te houden aan haar eigen rekenmethode