Quotum arbeidsbeperkten voorlopig van de baan

27 juli 2015 | Door redactie

De kans is groot dat werkgevers per 1 januari 2017 niet wettelijk worden verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Uit een tussenmeting blijkt namelijk dat de overheid en marktsector samen meer arbeidsgehandicapten in dienst hebben dan verwacht.

Werkgevers uit de marktsector hoeven zich geen zorgen te maken over de quotumheffing. De marktsector heeft in 2013 en 2014 9.224 extra banen gecreëerd voor arbeidsbeperkten, terwijl de afspraak 6.000 extra banen was in de periode 2013-2015. Hiermee is de doelstelling uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ruimschoots behaald. Het resultaat van de werkgevers bij de banenafspraak staat in een persbericht en een brief die staatssecretaris Klijnsma (SZW) onlangs aan de Tweede Kamer stuurde.

Boete bij niet voldoen aan afspraken Quotumwet

De overheidswerkgevers moeten nog wel aan de bak. Eind vorig jaar hadden zij 1.508 banen in het leven geroepen, maar dat moeten er eind 2015 bijna dubbel zoveel zijn (3.000). De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten bepaalt dat een wettelijk quotum in werking treedt als er te weinig banen komen voor arbeidsbeperkten. Grotere werkgevers kunnen dan een boete krijgen als zij niet een door de overheid vastgesteld aantal leden van deze doelgroep in dienst hebben.